ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - Unicomp

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները փոխակերպում են կրթությունը ամբողջ աշխարհում՝ սկսած ուսումնական հաստատությունների կառավարումից և գործարկումից, մինչև ուսումնական գործընթաց:

Թեև նախկինում տեխնոլոգիաները համարվում էին խանգարող գործոն կրթության մեջ, ՏՏ լուծումներն այժմ օգնում են մանկավարժներին ստեղծել ավելի ինտեգրված ուսումնական գործընթաց՝ հեռավար ուսուցման և խառը ուսուցման հնարավորություններով: Կրթական նոր տեխնոլոգիաները արագորեն փոխում են կրթության էությունը՝ ուսուցիչներին և սովորողներին գիտելիքներ ստանալու և փոխանակելու նոր հնարավորություններ տրամադրելով։

Չնայած սուղ բյուջեներին, ուսումնական հաստատությունները ներդնում են նոր տեխնոլոգիաներ` կրթական գործընթացը բարելավելու, ուսանողների հետաքրքրությունը պահելու և նրանց թվային կյանքին և ապագա կարիերային ավելի լավ նախապատրաստելու համար:

Ընդունելով թվային տեխնոլոգիաները՝ կրթական հաստատություններն ընդլայնում են իրենց ՏՏ էկոհամակարգերը՝ առաջ բերելով ավելի շատ բարդություններ և մարտահրավերներ: Որակյալ կրթության ապահովումը պահանջում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի անխափան հասանելիություն՝ միաժամանակ ապահովելով տվյալների գաղտնիությունն ու տեղեկատվական անվտանգությունը:

Ոլորտում երկարամյա գործունեության շնորհիվ ձեռք բերած փորձը հնարավորություն է տալիս մեզ հստակ պատկերացնել կրթական միջավայրի առանձնահատուկ կարիքները և առանձնահատկությունները: Անկախ նրանից՝ ձեզ անհրաժեշտ է ՏՏ կառավարման և վերջնական օգտագործողների սպասարկման խորհրդատվական լուծումներ, ՏՏ ռազմավարության, տեխնոլոգիական նորարարության, ամպային լուծումներին անցման, անվտանգության և համապատասխանության, կամ թվային գործիքների ընդունման գործընթացում օգնություն՝ մեր լուծումներն ու ծառայությունները կօգնեն ձեզ շարժվել ոլորտի վերջին փոփոխություններին համընթաց։

Ինչով ենք մենք զբաղվում

IoT

Անլար ցանց

collaboration

Համատեղ աշխատանք

Ուսուցում

security

Անվտանգություն