ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ - Unicomp

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ

Ձեր պահանջներին համապատասխան ստեղծված դասընթացները կարող են շրջադարձային դեր ունենալ ցանկացած ընկերության զարգացման համար` հանգեցնելով աշխատանքային գործընթացների բարելավման, աճի և շահութաբերության: Գիտելիքների մակարդակի բարձրացում, նոր հմտությունների յուրացում և արդյունավետության բարձրացում. այս բոլոր նպատակներին կարելի է հասնել անհատական ​​դասընթացների միջոցով:

Ունենալով գիտելիքների լայն տիրույթ և ոլորտում հսկայական փորձ՝ մենք առաջարկում ենք անհատականացված դասընթացներ՝ հիմնված ձեր կազմակերպության հատուկ կարիքների վրա: Մեր բոլոր դասընթացներն իրականացնում են ինժեներներ, որոնք ունեն թե՛ գործնական և թե՛ դասավանդման հարուստ փորձ: Տրամադրելով ձեզ լիարժեք ճկունություն, մեր դասընթացները կարող են իրականացվել տարբեր մեթոդներով` ստեղծելով եզակի և ծախսարդյունավետ ուսուցման փորձառություն:

Մենք հարմարեցնում ենք ուսումնական ծրագիրը ձեր աշխատակիցների ունեցած հմտություններին, ուսուցման նպատակներին և ձեր ընկերության կարիքներին՝ ստեղծելով ուսուցման պլան, որը կհամապատասխանի ձեր ընկերության նպատակներին:

Տրամադրեք ձեր թիմին ձեր ընկերության համար անհրաժեշտ հմտությունները ձեռք բերելու հնարավորությունը: