ԱՄՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ - Unicomp

ԱՄՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ժամանակակից կազմակերպություններն այսօր չեն կարող գործել առանց առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգնության: Ձեր կազմակերպության աճի և ընդլայնման հետ մեկտեղ աճում են նաև ձեր ընկերության տեխնոլոգիական պահանջները: Ամպային տեխնոլոգիաների վրա հիմնված լուծումները  կարող են պարզեցնել ձեր բիզնես գործընթացները՝ թույլ տալով կազմակերպությանը նոր ապրանքներ և ծառայություններ ներկայացնել նախկինում անհնարին թվացող արագությամբ և մասշտաբով։

Ամպային միջավայրի անցումը կարող է կազմակերպություններին տրամադրել հասանելիություն նոր ծառայությունների և ծրագրերի, բարձրացնել արտադրողականությունը, տրամադրել համատեղ աշխատանքի հնարավորություն և կառավարվող ծառայությունների հասանելիություն, ինչպիսիք են անվտանգությունը, տվյալների պահուստավորումը և վերականգնումը:

Աուդիտ

Մենք կօգնենք ձեզ հասկանալ ձեր ամբողջական միջավայրը, բացահայտել բարելավման հնարավորությունները և վստահորեն շարժվել առաջ:

Նախագծում

Մենք կօգնենք ձեզ նախագծել, օպտիմալացնել և բարելավել ձեր ենթակառուցվածքը՝ ձեր բիզնեսի հաջողությունն ապահովելու համար:

Մատակարարում և տեղակայում

Մենք կպարզեցնենք տեղակայման գործընթացը և կօգնենք ձեզ ներդնել նոր լուծումներ՝ ապահովելով ձեր բիզնեսի անխափան աշխատանքը:

Սպասարկում

Մենք առաջարկում ենք ձեր ՏՏ ենթակառուցվածքին ամբողջ ցիկլի համալիր սպասարկում:

Ուսուցում

Ապահովելով համապարփակ ուսուցում մենք կօգնենք ձեզ հեշտությամբ հարմարվել տեխնոլոգիական փոփոխություններին։

Անկախ նրանից՝ ձեր կազմակերպությունն արդեն անցել է ամպային տեխնոլոգիաների, գտնվում է անցման փուլում կամ էլ դեռ նոր է դիտարկում ամպային լուծումներ կիրառելու տարբերակը՝ մեր փորձառու տեխնոլոգիական մասնագետները կարող են օգնել ձեզ որոշել, թե որ մոտեցումն է համապատասխանում ձեր կազմակերպության կարիքներին, ստեղծել և իրականացնել ձեր պահանջներին համապատասխան ամպային լուծումների ռազմավարություն, որը հաշվի կառնի ձեր տվյալները, համակարգերը և գործընթացները:

Համագործակցելով ոլորտի առաջատար արտադրողների հետ՝ մենք առաջարկում ենք ամպային տեխնոլոգիաների խորհրդատվության, միգրացիայի, ինտեգրման և սպասարկման ծառայություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն ձեզ արագացնել և պարզեցնել ամպային տեխնոլոգիաների ներդնումը ՏՏ ամբողջ ցիկլում:

ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ

Մենք առաջարկում ենք կենսական կարևորության լուծումներ՝ ձեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ և մրցունակ դարձնելու համար:

Ամպային պահուստավորում

Every organization relies on data and it’s crucial to have a data backup strategy to ensure business continuity in case of disasters.

Many organizations today are considering cloud backup – storing data in public cloud, private cloud, or a combination of on-premises and cloud storage locations.

Our experienced technology experts can help you decide what approach is right for your organization’s needs, create and carry out your tailored data backup and recovery strategy that takes into account your data, systems and processes.


Ամպային անվտանգություն

Cloud computing allows for efficient flexibility, mobility, and reduced costs. However, it also brings a certain amount of risk to the businesses that are using it. Every business, no matter its size, needs a cloud security solution to secure their network and data. Cloud security is the whole bundle of technology, protocols, and best practices that protect cloud computing environments, applications running in the cloud, and data held in the cloud.

We can assist you in migrating securely to the cloud and offer support during your digital transformation. Our services can help you protect your critical cloud assets and offer complete protection to users accessing these assets.

Ամպային հաշվողական համակարգեր

Cloud computing offers flexibility no matter whether you choose a public, private, dedicated or hybrid model. Cloud computing provides rapid access to flexible and low-cost IT resources. From running applications that share data with millions of mobile users to storing and accessing data, programs and resources across the Internet.

Հավատարմագրեր